Login |

user :
password :
01 เมษายน 2563
ข่าวสาร
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ​ เครือข่ายผู้นำเพื่อการสร้างสุขภาวะ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ประมวลภาพกิจกรรม คศน. ร่วมกับ สปสช. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เปิดใจเรียนรู้ ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ"
คศน. ร่วมกับ สปสช. จัดกิจกรรม KSN Forum in action NO.1_59
ขอเชิญร่วมกิจกรรม KSN Reunion Trip : เพราะคิดถึงจึงมาหา
ปฐมนิเทศ & Core Module 0 : New Paradigm, New Skills & New Leadership ผู้นำรุ่นที่ 5
เปิดการเรียนรู้ Core Module 0 : New Paradigm, New Skills & New Leadership ของผู้นำรุ่นที่ 5
ภาพกิจกรรม Forum in Action 5-58 งานสาธารณสุขชายแดน ยาใจคนชายขอบ วันที่ 20-24 พ.ย. 58
ภาพการเตรียมกิจกรรม "รู้จักเขา รู้จักเรา รู้จักกัน" ณ สามพรานริเวอร์ไซด์ วันที่ 31 ต.ค. - 1 พ.ย. 58
คศน. Forum in Action 5-58 เยี่ยมยาม งานสาธารณสุขชายแดน ยาใจคนชายขอบ

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

 ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ​ เครือข่ายผู้นำเพื่อการสร้างสุขภาวะ (ม.คศน.) 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30 - 12.00 น. 

ณ ห้องสุชน 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  Facebook : KSN (เฉพาะสมาชิก)

 
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (ศ.คศน.)   
ที่ตั้ง.. ห้องเพลินสุชน ชั้น 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000   

 

Tel: 02 832 9182  fax : 02 832 9181

  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin