Login |

user :
password :
19 มกราคม 2562
ความเคลื่อนไหว
บันทึกภาพ บันทึกคำ
ขอเชิญร่วมกิจกรรม KSN Forum NO.04_59 วันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2559
ประมวลภาพ : CM 03 Systems Thinking & Special Project Management ของผู้นำ คศน.รุ่นที่ 5
Core Module 03 : Systems Thinking & Special Project Management ของผู้นำ คศน.รุ่นที่ 5
ประมวลภาพกิจกรรม KSN Forum in action NO.03_59 วันที่ 17-19 มิถุนายน 2559
ขอเชิญร่วมกิจกรรม KSN Forum in action NO.03_59
ประมวลภาพกิจกรรม Core Module 2 : Think Global, Act Local ระหว่างวันที่ 14 - 22 พ.ค. 59

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

บทความ
บันทึกการเรียนรู้ : ความเป็นเราในท่ามกลางเขาและความเป็นอื่น  ธันวาคม 31,พ.ศ 2561
บันทึกการเรียนรู้ : รู้ทันสื่อ  ธันวาคม 10,พ.ศ 2561
บันทึกการเรียนรู้ : อัตลักษณ์คือสิ่งที่มีมาตั้งแต่เกิด หรือการถูกนิยามโดยผู้อื่น  ธันวาคม 31,พ.ศ 2561
บันทึกการเรียนรู้ : "เลาะร่องความคิด ส่องมายาคติ"  ธันวาคม 31,พ.ศ 2561
สะท้อนบทเรียนรู้โมดูลปรัชญาและการค้นคว้าต่อมา : สว่างวาบในโมงยามอันคับขัน  ธันวาคม 10,พ.ศ 2561
บันทึกการเรียนรู้ : Media Design  พฤศจิกายน 20,พ.ศ 2561
  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin