Login |

user :
password :
19 พฤศจิกายน 2561
ความเคลื่อนไหว
บันทึกภาพ บันทึกคำ
ขอเชิญร่วมกิจกรรม KSN Forum NO.04_59 วันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2559
ประมวลภาพ : CM 03 Systems Thinking & Special Project Management ของผู้นำ คศน.รุ่นที่ 5
Core Module 03 : Systems Thinking & Special Project Management ของผู้นำ คศน.รุ่นที่ 5
ประมวลภาพกิจกรรม KSN Forum in action NO.03_59 วันที่ 17-19 มิถุนายน 2559
ขอเชิญร่วมกิจกรรม KSN Forum in action NO.03_59
ประมวลภาพกิจกรรม Core Module 2 : Think Global, Act Local ระหว่างวันที่ 14 - 22 พ.ค. 59

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

บทความ
บันทึกการเรียนรู้ : Cuban National Health System  พฤศจิกายน 16,พ.ศ 2561
Refection youngคศน. module 3 ในกิจกรรมมองภาพอนาคต โดย อ.เม้ง  พฤศจิกายน 10,พ.ศ 2561
บันทึกการเรียนรู้ : มองสื่อให้ออก ใช้สื่อให้เป็น  พฤศจิกายน 19,พ.ศ 2561
บันทึกการเรียนรู้ : ระบบสุขภาพ การแพทย์ และ สาธารณสุข  ตุลาคม 15,พ.ศ 2561
บันทึกการเรียนรู้ : 3 ชั่วโมงอันล้ำค่ากับป้ามล ทิชา ณ นคร  สิงหาคม 5,พ.ศ 2561
บันทึการเรียนรู้ : Reflection module 5_1 systems thinking  กรกฏาคม 5,พ.ศ 2561
  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin