Login |

user :
password :
30 มีนาคม 2563
ความเคลื่อนไหว
บันทึกภาพ บันทึกคำ
ประมวลภาพ กิจกรรม Core Module 4.1 : Philosophy and Practical Wisdom
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Core Module 4.1 : Philosophy and Practical Wisdom
ประมวลภาพ กิจกรรม KSN meet & move วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2561
ขอเชิญร่วมกิจกรรม KSN meet & move วันที่ 12 - 13 ก.พ. 61
ประมวลภาพกิจกรรม Core Module 03: Art, Aesthetics and Appreciation ของผู้นำ คศน. รุ่นที่ 6
Core Module 03: Art, Aesthetics and Appreciation ของผู้นำ คศน. รุ่นที่ 6

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

บทความ
บันทึกการเรียนรู้ : จุดสิ้นสุดของการเริ่มต้น..  กุมภาพันธ์ 10,พ.ศ 2562
บันทึกการเรียนรู้ : ความเป็นเราในท่ามกลางเขาและความเป็นอื่น  ธันวาคม 31,พ.ศ 2561
บันทึกการเรียนรู้ : My memorable experience  มกราคม 29,พ.ศ 2562
บันทึกการเรียนรู้ : คศน.6 ในพื้นที่ความทรงจำ  มกราคม 28,พ.ศ 2562
บันทึกการเรียนรู้ : คศน.6 ในความทรงจำ  มกราคม 28,พ.ศ 2562
บันทึกการเรียนรู้ : อัตลักษณ์คือสิ่งที่มีมาตั้งแต่เกิด หรือการถูกนิยามโดยผู้อื่น  ธันวาคม 31,พ.ศ 2561
  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin