Login |

user :
password :
30 มีนาคม 2563
ข่าวสาร
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ​ เครือข่ายผู้นำเพื่อการสร้างสุขภาวะ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง คศน. ครั้งที่ 1_60
ประกาศรายชื่อ ผู้นำ คศน. รุ่นที่ 6 ระหว่างปี 2560 - 2561
เสวนา ภาพอนาคตของผู้นำของสังคมไทย ในเวที”มิตรภาพบนเส้นทางแห่งอุดมการณ์”
กิจกรรม "มิตรภาพบนเส้นทางแห่งอุดมการณ์​" วันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2560
คศน.ขอเปิดรับการเสนอชื่อผู้นำคศน.รุ่น 6
ประมวลภาพ กิจกรรม Core Module 05 : ศิลปะและสุนทรียภาพ ของผู้นำ คศน. รุ่นที่ 5
Core Module 05 : ศิลปะและสุนทรียภาพ aesthetics and art appreciation ของผู้นำ คศน. รุ่นที่ 5
ประมวลภาพกิจกรรม : เปิดรั้วโรงพยาบาลสร้างสุข

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

 ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ​ เครือข่ายผู้นำเพื่อการสร้างสุขภาวะ (ม.คศน.) 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30 - 12.00 น. 

ณ ห้องสุชน 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  Facebook : KSN (เฉพาะสมาชิก)

 
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (ศ.คศน.)   
ที่ตั้ง.. ห้องเพลินสุชน ชั้น 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000   

 

Tel: 02 832 9182  fax : 02 832 9181

  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin