Login |

user :
password :
01 เมษายน 2563
เรื่องเล่าของผู้นำ คศน.
บันทึกการเรียนรู้ : My memorable experience
บันทึกการเรียนรู้ : มองมุมใหม่กับโจทย์ฟื้นฟูชุมชนเปื้อนพิษ
บันทึกการเรียนรู้ : เป็นเราเองที่ถูกปรับเปลี่ยน Mental Model
บันทึกการเรียนรู้ : จากความฝันสู่ความจริง
AAR of Core Module 3: วิวัฒนาการ ณ เส้นขอบระบบโกลาหล
บันทึกจากใจ : เริ่มคิด ทบทวน ครวญหา พากลับบ้าน
Reflection CM 03 Systems Thinking : หมอตี๋
บันทึกการเรียนรู้ : การเรียนรู้ คิดแบบกระบวนระบบ
บันทึกการเรียนรู้ : ความคิดเชิงระบบ...คิดเพื่อก้าวข้ามระบบ

< Prev. หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  Next. >

 

 

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (ศ.คศน.)   

ที่ตั้ง.. ห้องเพลินสุชน ชั้น 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000  
Tel: 02 832 9182  fax : 02 832 9181

  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin