Login |

user :
password :
04 เมษายน 2563
บทความ
บันทึกการเรียนรู้ : จุดสิ้นสุดของการเริ่มต้น..
บันทึกการเรียนรู้ : สู้บุหรี่ ด้วยสองมือ หนึ่งหัวใจ สื่อสารและวิชาการเป็นอาวุธ
บันทึกการเรียนรู้ : CM 4 การสื่อสาร...ได้มากกว่าการสื่อสาร
บันทึกการเรียนรู้ : เงียบง่ายที่โยงใยผลิตซ้ำความซับซ้อน
สะท้อนการเรียนรู้ หลัง CM 3 : หมอฝน
บันทึกการเรียนรู้ : Systems ที่มี “มนุษย์”มาเกี่ยวข้อง
บทสะท้อนการเรียนรู้ : วงจรเรียนรู้ใหม่กับตัวเอง
Reflection Core Module 2: ว่าด้วย…ปรัชญาและโลกาภิวัตน์
Reflection Core Module 2 : Think Global Act Local มาร์กซ กับ เหมา ที่เรา (ไม่) รู้จัก

< Prev. หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8  Next. >

 

 

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (ศ.คศน.)   

ที่ตั้ง.. ห้องเพลินสุชน ชั้น 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000  
Tel: 02 832 9182  fax : 02 832 9181

  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin