Login |

user :
password :
11 ธันวาคม 2561
เรื่องเล่าของผู้นำ คศน.
สะท้อนบทเรียนรู้โมดูลปรัชญาและการค้นคว้าต่อมา : สว่างวาบในโมงยามอันคับขัน
บันทึกการเรียนรู้ : คศน. 5 รุ่น ผนึกกำลังปฏิรูปกฏหมายสิ่งแวดล้อม
บันทึกการเรียนรู้ : สื่อสารภายในให้ชัดเจน พลังสื่อสารภายนอกจะก้าวหน้า
บันทึกการเรียนรู้ : รพ.เข้มแข็ง
บันทึกการเรียนรู้ : มองมุมใหม่กับโจทย์ฟื้นฟูชุมชนเปื้อนพิษ
บันทึกการเรียนรู้ : เป็นเราเองที่ถูกปรับเปลี่ยน Mental Model
บันทึกการเรียนรู้ : จากความฝันสู่ความจริง
AAR of Core Module 3: วิวัฒนาการ ณ เส้นขอบระบบโกลาหล
บันทึกจากใจ : เริ่มคิด ทบทวน ครวญหา พากลับบ้าน

< Prev. หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Next. >

 

สะท้อนบทเรียนรู้โมดูลปรัชญาและการค้นคว้าต่อมา : สว่างวาบในโมงยามอันคับขัน

 

 

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (ศ.คศน.)   

ที่ตั้ง.. ห้องเพลินสุชน ชั้น 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000  
Tel: 02 832 9182  fax : 02 832 9181

  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin