Login |

user :
password :
01 เมษายน 2563
เรื่องเล่าของผู้นำ คศน.
บันทึกการเรียนรู้ : My memorable experience
บันทึกการเรียนรู้ : K-Men Six และการเปิดดวงตาที่สาม
บันทึกการเรียนรู้ : ศาสนากับการใช้ชีวิตเป็นเรื่องเดียวกัน
บทเรียนที่ 1 : เรียนรู้ “ความเป็นผู้นำ” จากกัลยาณมิตรร่วมทาง
บันทึกการเดินทาง : เยือนแดนใต้
บันทึกการเรียนรู้ : ทำ คิด สื่อสาร
บันทึกการเรียนรู้ : คศน. 5 รุ่น ผนึกกำลังปฏิรูปกฏหมายสิ่งแวดล้อม
บันทึกการเรียนรู้ : สื่อสารภายในให้ชัดเจน พลังสื่อสารภายนอกจะก้าวหน้า
บันทึกการเรียนรู้ : รพ.เข้มแข็ง

< Prev. หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  Next. >

 

 

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (ศ.คศน.)   

ที่ตั้ง.. ห้องเพลินสุชน ชั้น 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000  
Tel: 02 832 9182  fax : 02 832 9181

  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin