Login |

user :
password :
08 เมษายน 2563
ความเคลื่อนไหว
บันทึกภาพ บันทึกคำ
ภาพกิจกรรม คศน. forum in action ประเด็น "ความมั่นคงทางอาหาร" วันที่ 11-13 มิ.ย.58 จ.สระแก้ว
ขอเชิญร่วมกิจกรรม คศน. forum in action ครั้งที่ 2/58 วันที่ 11-13 มิถุนายน 2558
สรุปกิจกรรม Coaching Course: Multi-Gen Coaching ครั้งที่ 4/4
แจ้งข่าว กิจกรรม Elective Module ทักษะทางเลือก Coaching Course ครั้งที่ 4/4
ประมวลภาพกิจกรรม Core Module : สันติ สมานฉันท์ และความเป็นมนุษย์ ของผู้นำ รุ่น 3 และ รุ่น 4
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Core Module : สันติ สมานฉันท์ และความเป็นมนุษย์ ของผู้นำ รุ่น 3 และ รุ่น 4

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

บทความ
บันทึกการเรียนรู้ : จุดสิ้นสุดของการเริ่มต้น..  กุมภาพันธ์ 10,พ.ศ 2562
บันทึกการเรียนรู้ : ความเป็นเราในท่ามกลางเขาและความเป็นอื่น  ธันวาคม 31,พ.ศ 2561
บันทึกการเรียนรู้ : My memorable experience  มกราคม 29,พ.ศ 2562
บันทึกการเรียนรู้ : คศน.6 ในพื้นที่ความทรงจำ  มกราคม 28,พ.ศ 2562
บันทึกการเรียนรู้ : คศน.6 ในความทรงจำ  มกราคม 28,พ.ศ 2562
บันทึกการเรียนรู้ : อัตลักษณ์คือสิ่งที่มีมาตั้งแต่เกิด หรือการถูกนิยามโดยผู้อื่น  ธันวาคม 31,พ.ศ 2561
  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin