Login |

user :
password :
11 ธันวาคม 2561
เรื่องเล่าของผู้นำ คศน.
สะท้อนบทเรียนรู้โมดูลปรัชญาและการค้นคว้าต่อมา : สว่างวาบในโมงยามอันคับขัน
เรื่องเล่าของผู้นำ คศน. : ถึงดาวดวงหนึ่ง
เรื่องเล่าของผู้นำ คศน. : ครูใหม่กับโรงเรียนผุ
เรื่องเล่าของผู้นำ คศน. : ประสบการณ์ 1 ปี ในคศน.
เรื่องเล่าของผู้นำ คศน. : สมการความทุกข์ เชื่อมชุมชน - โรงพยาบาล
เรื่องเล่าของผู้นำ คศน. : เดินทางใน - ในฉือจี้ -
เรื่องเล่าของผู้นำ คศน. : ระหว่างทางไปอินเดีย
เรื่องเล่าของผู้นำ คศน. : ผ่าตัดแล้ว...จะดีไหมหมอ
เรื่องเล่าของผู้นำ คศน. : จดหมายถึงเพื่อน เล่าการไปดูงานฉือจี้

< Prev. หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Next. >

 

สะท้อนบทเรียนรู้โมดูลปรัชญาและการค้นคว้าต่อมา : สว่างวาบในโมงยามอันคับขัน

 

 

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (ศ.คศน.)   

ที่ตั้ง.. ห้องเพลินสุชน ชั้น 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000  
Tel: 02 832 9182  fax : 02 832 9181

  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin