Login |

user :
password :
04 เมษายน 2563
ความเคลื่อนไหว
บันทึกภาพ บันทึกคำ
กิจกรรม "I am } You are } We are" วันที่ 31 ต.ค. - 1 พ.ย. 58 ณ สามพรานริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม
ภาพกิจกรรม ชวนคิด ชวนคุย เรื่อง social enterprise (ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม)
ภาพกิจกรรม คศน.ฟอรั่ม ครั้งที่ 4_58 ณ อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 18 – 20 ก.ย. 58
ชวนมาตั้งวงคุยเรื่อง social enterprise (ผู้ประกอบการทางสังคม)
คศน.ขอแจ้งเปิดรับการเสนอชื่อ ผู้ที่เหมาะสมเข้าร่วมคัดเลือกเป็นผู้นำ คศน.รุ่นที่ 5
ขอเชิญร่วมกิจกรรม คศน. forum in action ครั้งที่ 4/58 วันที่ 18-20 กันยายน 2558

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

บทความ
บันทึกการเรียนรู้ : จุดสิ้นสุดของการเริ่มต้น..  กุมภาพันธ์ 10,พ.ศ 2562
บันทึกการเรียนรู้ : ความเป็นเราในท่ามกลางเขาและความเป็นอื่น  ธันวาคม 31,พ.ศ 2561
บันทึกการเรียนรู้ : My memorable experience  มกราคม 29,พ.ศ 2562
บันทึกการเรียนรู้ : คศน.6 ในพื้นที่ความทรงจำ  มกราคม 28,พ.ศ 2562
บันทึกการเรียนรู้ : คศน.6 ในความทรงจำ  มกราคม 28,พ.ศ 2562
บันทึกการเรียนรู้ : อัตลักษณ์คือสิ่งที่มีมาตั้งแต่เกิด หรือการถูกนิยามโดยผู้อื่น  ธันวาคม 31,พ.ศ 2561
  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin