Login |

user :
password :
19 พฤศจิกายน 2561
ความเคลื่อนไหว
บันทึกภาพ บันทึกคำ
ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศ คศน. ครั้งที่ 2_58
ภาพกิจกรรม คศน. forum in action ประเด็น "ความมั่นคงทางอาหาร" วันที่ 11-13 มิ.ย.58 จ.สระแก้ว
ขอเชิญร่วมกิจกรรม คศน. forum in action ครั้งที่ 2/58 วันที่ 11-13 มิถุนายน 2558
สรุปกิจกรรม Coaching Course: Multi-Gen Coaching ครั้งที่ 4/4
แจ้งข่าว กิจกรรม Elective Module ทักษะทางเลือก Coaching Course ครั้งที่ 4/4
ประมวลภาพกิจกรรม Core Module : สันติ สมานฉันท์ และความเป็นมนุษย์ ของผู้นำ รุ่น 3 และ รุ่น 4

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

บทความ
บันทึกการเรียนรู้ : Cuban National Health System  พฤศจิกายน 16,พ.ศ 2561
Refection youngคศน. module 3 ในกิจกรรมมองภาพอนาคต โดย อ.เม้ง  พฤศจิกายน 10,พ.ศ 2561
บันทึกการเรียนรู้ : มองสื่อให้ออก ใช้สื่อให้เป็น  พฤศจิกายน 19,พ.ศ 2561
บันทึกการเรียนรู้ : ระบบสุขภาพ การแพทย์ และ สาธารณสุข  ตุลาคม 15,พ.ศ 2561
บันทึกการเรียนรู้ : 3 ชั่วโมงอันล้ำค่ากับป้ามล ทิชา ณ นคร  สิงหาคม 5,พ.ศ 2561
บันทึการเรียนรู้ : Reflection module 5_1 systems thinking  กรกฏาคม 5,พ.ศ 2561
  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin