Login |

user :
password :
11 ธันวาคม 2561
ความเคลื่อนไหว
บันทึกภาพ บันทึกคำ
ภาพกิจกรรม คศน.ฟอรั่ม ครั้งที่ 4_58 ณ อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 18 – 20 ก.ย. 58
ชวนมาตั้งวงคุยเรื่อง social enterprise (ผู้ประกอบการทางสังคม)
คศน.ขอแจ้งเปิดรับการเสนอชื่อ ผู้ที่เหมาะสมเข้าร่วมคัดเลือกเป็นผู้นำ คศน.รุ่นที่ 5
ขอเชิญร่วมกิจกรรม คศน. forum in action ครั้งที่ 4/58 วันที่ 18-20 กันยายน 2558
ประมวลภาพ กิจกรรม KSN Forum in action NO.3 เรื่อง "Alternative Energy”
ขอเชิญร่วมกิจกรรม คศน. forum in action ครั้งที่ 3/58 วันที่ 21-22 สิงหาคม 2558

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

บทความ
บันทึกการเรียนรู้ : รู้ทันสื่อ  พฤศจิกายน 21,พ.ศ 2561
บันทึกการเรียนรู้ : Cuban National Health System  พฤศจิกายน 16,พ.ศ 2561
สะท้อนบทเรียนรู้โมดูลปรัชญาและการค้นคว้าต่อมา : สว่างวาบในโมงยามอันคับขัน  พฤศจิกายน 29,พ.ศ 2561
บันทึกการเรียนรู้ : Media Design  พฤศจิกายน 20,พ.ศ 2561
บันทึกการเรียนรู้ : มองสื่อให้ออก ใช้สื่อให้เป็น  พฤศจิกายน 19,พ.ศ 2561
บันทึกการเรียนรู้ : ระบบสุขภาพ การแพทย์ และ สาธารณสุข  ตุลาคม 15,พ.ศ 2561
  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin