Login |

user :
password :
11 ธันวาคม 2561
เรื่องเล่าของผู้นำ คศน.
สะท้อนบทเรียนรู้โมดูลปรัชญาและการค้นคว้าต่อมา : สว่างวาบในโมงยามอันคับขัน
บันทึกการเดินทาง : บันทึกที่ 1 ตื่นรู้ รับรู้ และเรียนรู้
บันทึกการเดินทาง : โรงพยาบาล สุขภาวะ และสันติสุข ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
บันทึกการเดินทาง : วันคล้ายวันเกิด
บันทึกการเดินทาง : บันทึกส่วนหนึ่งของการเดินทางใน CM0
บันทึกการเดินทาง : เมื่องานที่รับมอบหมายไม่ได้ทำที่ - ปอเนาะดาลอ -
บันทึกการเดินทาง : ปัตตานีในสายตาคนนอก
บันทึกการเดินทาง : ความเป็นธรรมและโปร่งใส
บันทึกการเดินทาง : สำนึกรู้ผ่านมายาคติหลังม่านน้ำเงิน

< Prev. หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Next. >

 

สะท้อนบทเรียนรู้โมดูลปรัชญาและการค้นคว้าต่อมา : สว่างวาบในโมงยามอันคับขัน

 

 

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (ศ.คศน.)   

ที่ตั้ง.. ห้องเพลินสุชน ชั้น 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000  
Tel: 02 832 9182  fax : 02 832 9181

  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin