Login |

user :
password :
19 มกราคม 2562
ความเคลื่อนไหว
บันทึกภาพ บันทึกคำ
คศน. ร่วมกับ สปสช. จัดกิจกรรม KSN Forum in action NO.1_59
ขอเชิญร่วมกิจกรรม KSN Reunion Trip : เพราะคิดถึงจึงมาหา
ปฐมนิเทศ & Core Module 0 : New Paradigm, New Skills & New Leadership ผู้นำรุ่นที่ 5
เปิดการเรียนรู้ Core Module 0 : New Paradigm, New Skills & New Leadership ของผู้นำรุ่นที่ 5
ภาพกิจกรรม Forum in Action 5-58 งานสาธารณสุขชายแดน ยาใจคนชายขอบ วันที่ 20-24 พ.ย. 58
ภาพการเตรียมกิจกรรม "รู้จักเขา รู้จักเรา รู้จักกัน" ณ สามพรานริเวอร์ไซด์ วันที่ 31 ต.ค. - 1 พ.ย. 58

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

บทความ
บันทึกการเรียนรู้ : ความเป็นเราในท่ามกลางเขาและความเป็นอื่น  ธันวาคม 31,พ.ศ 2561
บันทึกการเรียนรู้ : รู้ทันสื่อ  ธันวาคม 10,พ.ศ 2561
บันทึกการเรียนรู้ : อัตลักษณ์คือสิ่งที่มีมาตั้งแต่เกิด หรือการถูกนิยามโดยผู้อื่น  ธันวาคม 31,พ.ศ 2561
บันทึกการเรียนรู้ : "เลาะร่องความคิด ส่องมายาคติ"  ธันวาคม 31,พ.ศ 2561
สะท้อนบทเรียนรู้โมดูลปรัชญาและการค้นคว้าต่อมา : สว่างวาบในโมงยามอันคับขัน  ธันวาคม 10,พ.ศ 2561
บันทึกการเรียนรู้ : Media Design  พฤศจิกายน 20,พ.ศ 2561
  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin