Login |

user :
password :
30 มีนาคม 2563
ข่าวสาร
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ​ เครือข่ายผู้นำเพื่อการสร้างสุขภาวะ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรม "I am } You are } We are" วันที่ 31 ต.ค. - 1 พ.ย. 58 ณ สามพรานริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม
ภาพกิจกรรม ชวนคิด ชวนคุย เรื่อง social enterprise (ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม)
ภาพกิจกรรม คศน.ฟอรั่ม ครั้งที่ 4_58 ณ อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 18 – 20 ก.ย. 58
คศน.ขอแจ้งเปิดรับการเสนอชื่อ ผู้ที่เหมาะสมเข้าร่วมคัดเลือกเป็นผู้นำ คศน.รุ่นที่ 5
ขอเชิญร่วมกิจกรรม คศน. forum in action ครั้งที่ 4/58 วันที่ 18-20 กันยายน 2558
ประมวลภาพ กิจกรรม KSN Forum in action NO.3 เรื่อง "Alternative Energy”
ขอเชิญร่วมกิจกรรม คศน. forum in action ครั้งที่ 3/58 วันที่ 21-22 สิงหาคม 2558
ประมวลภาพกิจกรรม Core Module : การสื่อสารองค์กรและการจัดการสื่อสาธารณะ ผู้นำ คศน. รุ่นที่ 4

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

 ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ​ เครือข่ายผู้นำเพื่อการสร้างสุขภาวะ (ม.คศน.) 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30 - 12.00 น. 

ณ ห้องสุชน 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  Facebook : KSN (เฉพาะสมาชิก)

 
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (ศ.คศน.)   
ที่ตั้ง.. ห้องเพลินสุชน ชั้น 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000   

 

Tel: 02 832 9182  fax : 02 832 9181

  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin