Login |

user :
password :
17 ตุลาคม 2562
ข่าวสาร
ประมวลภาพ งานประชุมวิชาการ "พัฒนาเด็กพิเศษ.. สร้างสรรค์หรือสงเคราะห์"
กิจกรรม Elective Module ทักษะทางเลือก Coaching Course ครั้งที่ 2/4
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Core Module : Systems Thinking and Special Project Management ของผู้นำ คศน. รุ่นที่ 4
‘ประกาศแจ้งรายชื่อผู้นำ ที่เข้าร่วมเรียนรู้ในกิจกรรม Coaching Course: Multi-Gen Coaching’
ขอเชิญพี่ผู้นำ เข้าร่วมกิจกรรม Elective Module ทักษะทางเลือก Coaching Course
ประมวลภาพ งานประชุมวิชาการ "พัฒนาเด็กพิเศษ.. สร้างสรรค์หรือสงเคราะห์"
ประมวลภาพกิจกรรม Core Module : Art, Aesthetics and Appreciative Skill ของผู้นำ คศน. รุ่นที่ 4
กิจกรรม Core Module : Art, Aesthetics and Appreciative Skill ของผู้นำ คศน. รุ่นที่ 4
ประมวลภาพ กิจกรรม "สานฝัน สร้างแรงบันดาลใจ : Love is all around ชาว คศน."

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

งานประชุมวิชาการ "พัฒนาเด็กพิเศษ.. สร้างสรรค์หรือสงเคราะห์"

ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7

วันที่ 24 ธันวาคม 2557 ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

เพี่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของผู้มีส่วนร่วมผลักดันระบบการพัฒนาเด็กพิเศษในสังคมไทย

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ gotoknow ถอดบทเรียน - เด็กพิเศษที่วิเศษ

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  Facebook : KSN (เฉพาะสมาชิก) 

 

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (ศ.คศน.)

ที่ตั้ง.. ห้องเพลินสุชน ชั้น 2  อาคารสุขภาพแห่งชาติ ถนนสาธารณสุข ซอย 6 กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000  
Tel: 02 832 9182   fax : 02 832 9181 mobile :  089 768 1718

  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin