Login |

user :
password :
29 เมษายน 2560
ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้ ณ มูลนิธิฉือจี้ ประเทศไต้หวัน 4 - 10 พ.ย.53
ภาพกิจกรรม Core Module 6 เรื่องสันติ สมานฉันท์ และความเป็นมนุษย์ วันที่ 12-21 ก.พ.55
ประมวลภาพศึกษาดูงานทีมไม้เลื้อย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 10-12 ก.พ. 2555
ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้ ณ มูลนิธิฉือจี้ ประเทศไต้หวัน 4 - 10 พ.ย.53
งานสัมมนาเครือข่ายผู้นำ ครั้งที่1/2553
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงการพิเศษผู้นำ คศน.รุ่น1 ครั้งที่1
การขับเคลื่อนประเด็น คนไร้รัฐ/คนไร้สัญชาติ
กิจกรรมการเรียนรู้หลักที่ 2.1:เข้าใจโลก
กิจกรรมการเรียนรู้หลักที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-13 ต.ค.52

หน้าที่ 1  

เมื่อวันที่ 4 - 10 พ.ย.53 ที่ผ่านมา คศน. ได้จัดการเรียนรู้ "หน่วยพัฒนาศักยภาพหลักที่ 1" ซึ่งผู้นำ คศน.รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 มีโอกาสเดินทางไปเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ค้นหาเป้าหมายของชีวิต และเรียนรู้ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการทำงานด้วยอุดมการณ์และเคารพความเป็นมนุษย์  ร่วมกับกัลยาณมิตร และผู้ร่วมเรียนรู้จากองค์กรภาคี ณ มูลนิธิฉือจี้ ประเทศไต้หวัน รวมทั้งสิ้น 51 คน การเดินทางครั้งนี้คณะผู้เดินทางได้เรียนรู้ร่วมกันในหลายแง่มุมผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทุกคืน นอกจากนั้นยังได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง สำหรับกิจกรรมที่เป็น Hilight ในการเรียนรู้ครั้งนี้ คือ การได้ไปเป็นอาสาสมัครจิตอาสาที่โรงพยาบาลและสมณราม  ศ.คศน. จึงได้ประมวลภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งของการเดินทางเรียนรู้มาให้ทุกท่านได้ชมและเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรม คศน.ในโอกาสต่อไป

อ.วิชัย โชควิวัฒน และ อ.ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ กัลยาณมิตร
ผู้ร่วมเดินทางและเติมเต็มความรู้ให้แก่คณะเดินทาง

ผู้นำทดลองคัดแยกขยะที่ โรงคัดแยกขยะรีไซเคิล
ตามสโลแกน "เปลี่ยนขยะเป็นทองคำ"

ทดลองเป็นผู้ประกาศข่าวรายการโทรทัศน์
ณ สถานีโทรทัศน์ต้าอ้าย (ความรักที่ยิ่งใหญ่)

 

เรียนรู้เรื่องราว กิจกรรมต่างๆ ของภิกษูณีที่สมณราม
ที่บรรจงทำทุกอย่างด้วยความละเอียดปราณีต
และมีความหมาย

การถอนวัชพืชคลุมดิน เปรียบเหมือน ถอนกิเลสในใจตน

สวมชุดอาสาสมัครเตรียมพร้อมเป็นจิตอาสา
ที่โรงพยาบาลฮัวเหลียน

 

การแสดงภาษามือของ ผู้นำ คศน.รุ่น 1
ณ ลานกิจกรรม รพ.ฮัวเหลียน ในช่วง TEA BREAK

 

ผู้นำ คศน.รุ่นที่ 2 ชวนอาสาสมัครและผู้ป่วย
"รำวงลอยกระทง"
สร้างรอยยิ้มและความสุขให้ทุกคนถ้วนหน้า

 

AAR บรรยากาศแบบนี้มีทุกวัน ไม่เลือกสถานที่
และไม่จำกัดเวลา

โฉมหน้าผู้ร่วมเดินทางเรียนรู้ในครั้งนี้

 

 ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธ.ค.53

 

 

 

 

 

 

 


  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin