Login |

user :
password :
29 เมษายน 2560
การขับเคลื่อนประเด็น คนไร้รัฐ/คนไร้สัญชาติ
ภาพกิจกรรม Core Module 6 เรื่องสันติ สมานฉันท์ และความเป็นมนุษย์ วันที่ 12-21 ก.พ.55
ประมวลภาพศึกษาดูงานทีมไม้เลื้อย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 10-12 ก.พ. 2555
ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้ ณ มูลนิธิฉือจี้ ประเทศไต้หวัน 4 - 10 พ.ย.53
งานสัมมนาเครือข่ายผู้นำ ครั้งที่1/2553
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงการพิเศษผู้นำ คศน.รุ่น1 ครั้งที่1
การขับเคลื่อนประเด็น คนไร้รัฐ/คนไร้สัญชาติ
กิจกรรมการเรียนรู้หลักที่ 2.1:เข้าใจโลก
กิจกรรมการเรียนรู้หลักที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-13 ต.ค.52

หน้าที่ 1  

สรุปเหตุการณ์สำคัญ

ความเคลื่อนไหวต่อเนื่อง

26 ก.พ. 53

 • ผู้จัดการ: คนไร้สถานะ 4.5 แสนรายเฮ สปสช.ให้สิทธิสุขภาพ เม.ย.นี้ (อ่าน ทั้ง 3 ฉบับ)
 • โพสต์ Today: สปสช.ไฟเขียวชง ครม. อนุมัติรักษาพยาบาลให้คนไร้สถานะ
 • คมชัดลึก: ตั้งกองทุนพิเศษรักษาคนไร้สัญชาติ

19 ก.พ. 53

 • The Nation: No Thai Citizenship, No Free Healthcare (read)

18 ก.พ. 53

 • Bangkok Post: Hospital Need More Budget (read)
 • ไทยโพสต์: วัดใจ "จุรินทร์" คืนสิทธิสุขภาพคนไร้สถานะ ลบภาพ 30 บาท "ทักษิณ" (อ่าน)

 

ความเคลื่อนไหวช่วงที่ 1

1 ก.พ. 53

 • เครือข่ายโรงพยาบาลชายแดนเข้าพบรมว. สาธารณสุข (press release)
 • บันทึกเสียงราชดำเนินเสวนา ออกอากาศทางรายการวิทยุ โดย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล (ฟังรายการซ้ำ)
 • ทีวีไทย รายการ "ตอบโจทย์" วิทยากร: นพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ และ นพ.กฤษดา วุธยากร
 • คมชัดลึก : “จุรินทร์” ขอ 2 สัปดาห์ ได้ข้อสรุปขยายสิทธิ์รักษาคนไร้สถานะ มอบ 4 องค์กรดูแล เตรียมดึงงบฉุกเฉินช่วย รพ.หนี้ท่วม ขณะที่ “หมอ รพ.ชายแดน” เข้าพบ จี้หากไม่เร่งดำเนินการจะเข้าพบ นายกฯ แฉปี 51 รพ. 172 แห่ง ใช้งบ 468 ล้าน ดูแลสุขภาพคนไร้สถานะ (อ่านข่าว)
 • web สภาทนายความ "กลุ่มแพทย์รพ.ชายแดนจี้ "จุรินทร์" ขยายสิทธิ์สุขภาพคลุมคนไทยไร้สถานะด่วน" (อ่านข่าว)
 • ข่าวในเดลินิวส์ โดย ดินสอโดม โจมตีแนวคิดการให้หลักประกันสุขภาพคนไร้รัฐ (อ่านข่าว

31 ม.ค. - 1 ก.พ. 53 คศน.จัดประชุมเพื่อหารือและผลักดันการแก้ปัญหาคนไร้หลักประกันสุขภาพ (ดูกำหนดการ)

31 ม.ค. 53

 • เวลา 9.30-12 .00 น. สช.ร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯและสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ฯจะจัดเวที "ถามหาความเป็นธรรมด้านสุขภาพให้คนไทยไร้สถานะ"ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถ.สามเสน
 • มติชนออนไลน์ (16:11:49 น.)  "วงเสวนาสมาคมนักข่าวฯ ชี้ "คนไทยไร้สถานะ" ยังเข้าไม่ถึงสิทธิด้านการแพทย์ วอนรัฐให้ความสำคัญ" (อ่านข่าว)
 • บทความหนังสือพิมพ์มติชน หน้า 8 "การก้าวพ้นของ "หมอตุ่ย" กับปม "หลักประกันสุขภาพ" แลการวัดขนาดใจของรัฐไทย" (ดู Clipping บทความ)

29 ม.ค. 53 เครือข่ายหมอชายแดน ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงรมว.สาธารณสุข (อ่านจดหมาย)

24 ม.ค. 53 ข่าวมติชนออนไลน์ "สปสช.ดันขยายหลักประกันสุขภาพ ครอบคลุมคนที่เกิดในไทยอีก 5แสน "มาร์ค"อวดปี′60ไทยเป็นรัฐสวัสดิการ" (อ่านข่าว)

21 ม.ค. 53

 • รายการวาระประเทศไทย (ดู VDO ด้านล่าง)
 • ประชาไทยดอทคอม "แพทย์ชนบทหนุน รมว.สธ. ประกาศวาระ 99 วันประกันสุขภาพคนไร้สัญชาติ" (อ่านข่าว
 • ไทยเอ็นจีโอดอทคอม "ชมรมแพทย์ชนบทหนุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข" (อ่านข่าว)

20 ม.ค. 53 ชมรมแพทย์ชนบท ออกแถลงการณ์ "ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำหนดนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับคนไร้รัฐไร้สัญชาติเป็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงสาธารณสุข" (อ่านแถลงการณ์)

19 ม.ค. 53 รายการวาระประเทศไทย (ดู VDO ด้านล่าง)

18 ม.ค. 53 รายการวาระประเทศไทย ช่วงข่าวภาคค่ำทีวีไทย นำเสนอปัญหาเรื่องความทุกข์ของคนไร้รัฐที่ขาดหลักประกันสุขภาพและความลำบากของ รพ.ที่รับภาระทางมนุษยธรรม (ดู VDO ด้านล่าง)

15-16 ม.ค. 53 เวทีสามพรานฟอรัมครั้งที่ 1/2533 เรื่อง "ความเท่าเทียมในการเจ็บป่วยกับสิทธิที่ไม่เท่าเทียม: กรณีคนไร้รัฐ/คนไร้สัญชาติ" โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี (ดูกำหนดการณ์)

15 ม.ค. 53 สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ จัดศุกร์เสวนาใน theme การพัฒนาผู้นำ เรื่อง "ชาตินิยมในแบบเรียนไทย" นำเสนอโดย รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ชี้ให้เห็นแนวคิด "ชาตินิยม" ที่เป็นอุปสรรคในการแก้ปัญหาคนไรัรัฐ

20 ธ.ค. 52 ราชดำเนินเสวนา 18/2552 เรื่อง "คนไร้รัฐกับการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ" (อ่านข่าว)

20-21 พ.ย. 52 การประชุมผู้นำ คศน.รุ่นที่ 1 เห็นว่าผู้นำ คศน. ควรมีส่วนช่วยกันแก้ปัญหา รพ.อุ้มผาง ซึ่ง นพ.วรวิทย์ เสนอว่าควรมีการแก้ไขให้ทุก รพ.ที่มีปัญหาแบบเดียวกัน ที่ประชุมจึงเห็นควรให้ศึกษาและดำเนินการเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ โดยกำหนดให้เรื่องคนไร้รัฐ/คนไร้หลักประกันสุขภาพ เป็นหัวข้อหลักของสามพรานฟอรัมครั้งที่ 1/2553 โดยแบ่งหน้าที่กันเตรียมข้อมูลและกระบวนการ

13 พ.ย. 52 ที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา คศน. หารือและกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับ รพ.อุ้มผาง

22 ต.ค. 52 ที่ประชุมผู้ประสานงานองค์กรภาคี หารือประเด็นเกี่ยวกับความทุกข์ของ รพ.อุ้มผาง และเห็นควรให้ปรึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษา คศน.

3-13 ต.ค. 52 ในกิจกรรมการเรียนรู้หลัก (core module) ที่ 1 นพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้นำ คศน. ถ่ายทอดความยากลำบากในการทำงานและภาระหนี้สินของ รพ.อุ้มผาง ให้เครือข่าย คศน.ได้รับทราบ

บันทึกการขับเคลื่อนประเด็น

หลังจากกิจกรรมสามพราน ฟอรัม ครั้งที่ 1/2553 เรื่อง "ความเท่าเทียมในการเจ็บป่วยกับสิทธิที่ไม่เท่าเทียม:กรณีคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ" เมื่อวันที่ 15 - 16 ม.ค. 2553 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมริชมอนด์  ผู้นำ คศน. ไม่รอช้าที่จะขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าวให้เป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข โดยมีความเคลื่อนไหวดังนี้

การนำเสนอผ่านสื่อ 
 
ทีวีไทย
ทีมสื่อมวลชน โดยคุณณาตยา แวววีรคุปต์  (คศน.015) ได้นำเสนอประเด็นในข่าวภาคค่ำช่วงวาระประเทศไทย ทางทีวีไทย ซึ่งสะท้อนภาพปัญหาความทุกข์ยากของผู้ป่วยที่เป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติ และภาระของโรงพยาบาลในพื้นที่ชายแดนที่ให้บริการจนโรงพยาบาลมีหนี้สินจนเรียกได้ว่า "ล้มละลาย"แต่ถูก "ลอยแพ" ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล  18 ม.ค. 2553 และต่อเนื่องในวันที่ 19 และ 21 ม.ค. 2553
 
 
 ตอนที่ 1  รายการวาระประเทศไทย ออกอากาศวันที่ 18 ม.ค.53 
 
 
 
 ตอนที่2 รายการวาระประเทศไทย ออกอากาศวันที่ 19 ม.ค.53 
 
 
ตอนที่ 3  รายการวาระประเทศไทย ออกอากาศวันที่ 21 ม.ค.53 
 
มติชน
24 ม.ค. 53 ข่าวมติชนออนไลน์ "สปสช. ดันขยายหลักประกันสุขภาพ ครอบคลุมคนที่เกิดในไทยอีก 5แสน "มาร์ค"อวดปี′60ไทยเป็นรัฐสวัสดิการ"  www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1264343441&grpid=01&catid
 
31 ม.ค. 53
 • บทความหนังสือพิมพ์มติชน หน้า 8 "การก้าวพ้นของ "หมอตุ่ย" กับปม "หลักประกันสุขภาพ" แลการวัดขนาดใจของรัฐไทย" โดยภาสกร จำลองราช (ดู Clipping บทความ)
 • มติชนออนไลน์ (16:11:49 น.)  "วงเสวนาสมาคมนักข่าวฯ ชี้ "คนไทยไร้สถานะ" ยังเข้าไม่ถึงสิทธิด้านการแพทย์ วอนรัฐให้ความสำคัญ" http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1264929131&grpid=01&catid=04
 
บทความ/แถลงการณ์/จดหมายเปิดผนึก
 
ชมรมแพทย์ชนบท
20 ม.ค. 2553 แพทย์ชนบท ออกแถลงการเรียกร้องต่อรัฐบาลให้เข้ามาดำเนินการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน (อ่านแถลงการณ์)
 
บทความ "เมื่อประชาชนชายขอบโรงพยาบาลชายแดนถูกรัฐบาลทอดทิ้ง" โดยนายแพทย์สุภัทร  ฮาสุวรรณกิจ (คศน.001) รองประธานชมรมแพทย์ชนบท (อ่านบทความ)
 
เครือข่ายโรงพยาบาลชายแดน (ดูข้อมูลเครือข่าย)
 29 ม.ค. 2553 ส่งจดหมายเปิดผนึกถึง รมว.สาธารณสุข (อ่านจดหมาย)
1 ก.พ. 2553 เครือข่ายโรงพยาบาลชายแดนเข้าพบ รมว. สาธารณสุข (press release)
 
 
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.พ. 2553  โดย ศ.คศน.  

  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin