Login |

user :
password :
19 กันยายน 2562
ข่าวสาร
พิธีเซ็นข้อตกลงและประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา โครงการเครือข่ายโรงพยาบาลเข้มแข็ง
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ​ เครือข่ายผู้นำเพื่อการสร้างสุขภาวะ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
workshop เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยโปรแกรม ICF วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 62 ณ โรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์
พิธีเซ็นข้อตกลงและประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา โครงการเครือข่ายโรงพยาบาลเข้มแข็ง
ประมวลภาพกิจกรรม youngคศน. : ถอดบทเรียนและสังเคราะห์หลักสูตร
ประมวลภาพกิจกรรม Core module 6 : Final ของผู้นำ คศน.ที่ 6 ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2562
ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม youngคศน. : ถอดบทเรียนและสังเคราะห์หลักสูตร วันที่ 18 - 20 มกราคม 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Core module 6 : Final ของผู้นำ คศน.ที่ 6
ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง คศน. ครั้งที่ 3_61 วันที่ 20 ธ.ค.61 ณ ห้องสุชน 1 ชั้น 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

พิธีเซ็นข้อตกลงและประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการเครือข่ายโรงพยาบาลเข้มแข็ง

วันที่ 21-22 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเบลล่าบี บางกรวย จ.นนทบุรี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับอีก​ 10​ โรงพยาบาล​ในเครือข่าย​ ได้ลงนาม​ข้อตกลงร่วมกัน​เพื่อทำโครงการเครือข่ายโรงพยาบาลเข้มแข็ง ที่จะขอรับทุน​ จาก​ สสส. โดยโครงการนี้เป็นการต่อยอดจากโรงพยาบาลสร้างสุข​ เพื่อมุ่งหวังให้บุคลากรในโรงพยาบาลมีความสุขในการทํางาน​และส่งเสริมให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดีด้วยเช่นกัน

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  Facebook : KSN (เฉพาะสมาชิก)

 
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (ศ.คศน.)   
ที่ตั้ง.. ห้องเพลินสุชน ชั้น 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000   
Tel: 02 832 9182  fax : 02 832 9181

  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin