Login |

user :
password :
28 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวสาร
ประมวลภาพ กิจกรรม "ถอดบทเรียนเครือข่ายงานโรงพยาบาลสร้างสุข" ในวันที่ 2-3 เมษายน 2561
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ​ เครือข่ายผู้นำเพื่อการสร้างสุขภาวะ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
workshop เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยโปรแกรม ICF วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 62 ณ โรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์
พิธีเซ็นข้อตกลงและประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา โครงการเครือข่ายโรงพยาบาลเข้มแข็ง
ประมวลภาพกิจกรรม youngคศน. : ถอดบทเรียนและสังเคราะห์หลักสูตร
ประมวลภาพกิจกรรม Core module 6 : Final ของผู้นำ คศน.ที่ 6 ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2562
ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม youngคศน. : ถอดบทเรียนและสังเคราะห์หลักสูตร วันที่ 18 - 20 มกราคม 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Core module 6 : Final ของผู้นำ คศน.ที่ 6
ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง คศน. ครั้งที่ 3_61 วันที่ 20 ธ.ค.61 ณ ห้องสุชน 1 ชั้น 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

คศน. ร่วมสนับสนุน 7 โรงพยาบาล ในเครือข่ายผู้นำ คศน.

จัดกิจกรรม "ถอดบทเรียนเครือข่ายงานโรงพยาบาลสร้างสุข"

ในวันที่ 2-3 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม Cruise ชั้น 8 โรงแรม เบลล่า บี จังหวัดนนทบุรี

 

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อให้ผู้ทำงานได้มารู้จักและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการ ปัญหา อุปสรรค แบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จและประสบการณ์ของการทำงานระหว่างกัน ตลอดจนวางแผนการทำงานของแต่ละโรงพยาบาล

 

  • Mapping ยุทธศาสตร์ภาพใหญ่ในการสร้างสุขให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หาจุดคานงัด กลไก โครงสร้าง นโยบายและช่องทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
 
 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  Facebook : KSN (เฉพาะสมาชิก)

 
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (ศ.คศน.)   
ที่ตั้ง.. ห้องเพลินสุชน ชั้น 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000  
Tel: 02 832 9182  fax : 02 832 9181

  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin