Login |

user :
password :
27 มกราคม 2563
ข่าวสาร
ขอเชิญร่วมกิจกรรม KSN meet & move วันที่ 12 - 13 ก.พ. 61
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ​ เครือข่ายผู้นำเพื่อการสร้างสุขภาวะ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
workshop เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยโปรแกรม ICF วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 62 ณ โรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์
พิธีเซ็นข้อตกลงและประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา โครงการเครือข่ายโรงพยาบาลเข้มแข็ง
ประมวลภาพกิจกรรม youngคศน. : ถอดบทเรียนและสังเคราะห์หลักสูตร
ประมวลภาพกิจกรรม Core module 6 : Final ของผู้นำ คศน.ที่ 6 ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2562
ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม youngคศน. : ถอดบทเรียนและสังเคราะห์หลักสูตร วันที่ 18 - 20 มกราคม 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Core module 6 : Final ของผู้นำ คศน.ที่ 6
ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง คศน. ครั้งที่ 3_61 วันที่ 20 ธ.ค.61 ณ ห้องสุชน 1 ชั้น 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

เชิญชวนมาพบเจอกัน 12 - 13 ก.พ.นี้ "KSN Meet&Move"
@โรงแรมบัดดี้โอเรียลทอลริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด นนทบุรี
 
"KSN Meet&Move" >>> เป็นพื้นที่เปิดที่จะจัดขึ้นปีละครั้งสำหรับชาวเรา คศน.ให้ได้มาพบปะมิตรสหายเพื่อนเก่า
รู้จักเพื่อนใหม่ มารับฟัง มาอัพเดทเรื่องราวชีวิต พูดคุยกันฉันท์กัลยาณมิตร เติมพลังและไฟฝันร่วมกันในบรรยากาศคนกันเอง
  
ปีแรกปีนี้เราจะมีอะไรบ้าง .... เช่น
  • รับฟังเรื่องราวชีวิตกัลยาณมิตร ที่ยังไม่เคยได้ฟังมาก่อน "กว่าจะมาถึงวันนี้" 
    ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช และ นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล
  • Spectrum  เรียนรู้ความต่างของชาว คศน.
  • Open Space เปิดวงคุยเสรี ประเด็นที่อยากคุย จะเตรียมมาหรือตั้งวงหาเพื่อนคุยข้างหน้าก็ได้
  • ฯลฯ

 

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  Facebook : KSN (เฉพาะสมาชิก)

 
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (ศ.คศน.)   
ที่ตั้ง.. ห้องเพลินสุชน ชั้น 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000  
Tel: 02 832 9182  fax : 02 832 9181

  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin