Login |

user :
password :
27 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวสาร
ประมวลภาพกิจกรรม KSN Forum in action NO.03_59 วันที่ 17-19 มิถุนายน 2559
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ​ เครือข่ายผู้นำเพื่อการสร้างสุขภาวะ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
workshop เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยโปรแกรม ICF วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 62 ณ โรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์
พิธีเซ็นข้อตกลงและประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา โครงการเครือข่ายโรงพยาบาลเข้มแข็ง
ประมวลภาพกิจกรรม youngคศน. : ถอดบทเรียนและสังเคราะห์หลักสูตร
ประมวลภาพกิจกรรม Core module 6 : Final ของผู้นำ คศน.ที่ 6 ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2562
ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม youngคศน. : ถอดบทเรียนและสังเคราะห์หลักสูตร วันที่ 18 - 20 มกราคม 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Core module 6 : Final ของผู้นำ คศน.ที่ 6
ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง คศน. ครั้งที่ 3_61 วันที่ 20 ธ.ค.61 ณ ห้องสุชน 1 ชั้น 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

 กิจกรรม KSN Forum in action NO.03_59

"เปลี่ยนความรู้(จัก)เป็นความรัก" "Listening means love" 
 
ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ จ.ชลบุรี วันที่ 17-19 มิถุนายน 2559
 
 
 
ทางทีม คศน. หวังว่าการมาพบปะ เรียนรู้ ดูงานของเพื่อน จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแบบมีส่วนร่วมต่อไปในอนาคตให้กับสังคม ตามเจตจำนงค์ที่เรามีร่วมกันในเครือข่าย คศน.กับพี่น้องที่หลากหลาย
 
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  Facebook : KSN (เฉพาะสมาชิก)
 
 
 
เครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (คศน.)
ห้องเพลินสุชน ชั้น 2  อาคารสุขภาพแห่งชาติ ถนนสาธารณสุข ซอย 6 กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000 Tel: 02 832 9182 


  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin