Login |

user :
password :
29 มีนาคม 2563
ข่าวสาร
ประมวลภาพกิจกรรม คศน. ร่วมกับ สปสช. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เปิดใจเรียนรู้ ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ"
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ​ เครือข่ายผู้นำเพื่อการสร้างสุขภาวะ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
workshop เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยโปรแกรม ICF วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 62 ณ โรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์
พิธีเซ็นข้อตกลงและประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา โครงการเครือข่ายโรงพยาบาลเข้มแข็ง
ประมวลภาพกิจกรรม youngคศน. : ถอดบทเรียนและสังเคราะห์หลักสูตร
ประมวลภาพกิจกรรม Core module 6 : Final ของผู้นำ คศน.ที่ 6 ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2562
ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม youngคศน. : ถอดบทเรียนและสังเคราะห์หลักสูตร วันที่ 18 - 20 มกราคม 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Core module 6 : Final ของผู้นำ คศน.ที่ 6
ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง คศน. ครั้งที่ 3_61 วันที่ 20 ธ.ค.61 ณ ห้องสุชน 1 ชั้น 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

 

ประมวลภาพกิจกรรม คศน. ร่วมกับ สปสช. จัดกิจกรรม KSN Forum in action NO.1_59

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เปิดใจเรียนรู้ ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ"  

วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บ้านดารารีสอร์ท จ.สระบุรี  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (คศน.) Forum in Action: เปิดใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ สนับสนุนโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) / คศน. / โรงพยาบาลสระบุรี พวกเราได้เรียนรู้เครื่องมือการฟังอย่างลึกซึ้ง เข้าใจความยากลำบากของผู้สูงอายุและคนพิการ ได้พัฒนาศักยภาพ และพัฒนาพลังกลุ่ม ร่วมไปกับการสร้างเครือข่ายกับองค์กรผู้สูงอายุ และองค์กรคนพิการในพื้นที่ ขอบคุณทุกท่านที่ทำให้กิจกรรมที่ดีงามเหล่านี้เกิดขึ้น เป็นการเรียนรู้ในบรรยากาศของความเป็นกัลยาณมิตรโดยแท้
 
 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : KSN (สำหรับสมาชิก) 

  
เครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (คศน.)
ห้องเพลินสุชน ชั้น 2  อาคารสุขภาพแห่งชาติ ถนนสาธารณสุข ซอย 6 กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000 Tel: 02 832 9182 


  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin