Login |

user :
password :
04 เมษายน 2563
ข่าวสาร
คศน. ร่วมกับ สปสช. จัดกิจกรรม KSN Forum in action NO.1_59
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ​ เครือข่ายผู้นำเพื่อการสร้างสุขภาวะ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
workshop เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยโปรแกรม ICF วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 62 ณ โรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์
พิธีเซ็นข้อตกลงและประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา โครงการเครือข่ายโรงพยาบาลเข้มแข็ง
ประมวลภาพกิจกรรม youngคศน. : ถอดบทเรียนและสังเคราะห์หลักสูตร
ประมวลภาพกิจกรรม Core module 6 : Final ของผู้นำ คศน.ที่ 6 ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2562
ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม youngคศน. : ถอดบทเรียนและสังเคราะห์หลักสูตร วันที่ 18 - 20 มกราคม 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Core module 6 : Final ของผู้นำ คศน.ที่ 6
ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง คศน. ครั้งที่ 3_61 วันที่ 20 ธ.ค.61 ณ ห้องสุชน 1 ชั้น 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

 คศน. ร่วมกับ สปสช. จัดกิจกรรม KSN Forum in action NO.1_59

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เปิดใจเรียนรู้ ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ"  
 
วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บ้านดารารีสอร์ท จ.สระบุรี  
 

 

แผนที่การจัดกิจกรรม ณ บ้านดารารีสอร์ท จ.สระบุรี 

GPS ระบุ 14.518245, 100.943315เส้นทางรถยนต์สู่ "บ้านดารารีสอร์ท" จากกรุงเทพฯ สามารถมาได้ 2 ทาง

1. ขึ้นสะพานต่างระดับไปนครราชสีมาถึงสะพานกลับรถให้ขึ้นสะพานกลับรถแล้วเข้าเลนคู่ขนานด้านนอก เมื่อถึงปั๊มปตท.ให้เข้าซอยก่อนถึงโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แล้วขับรถตรงไปตามป้ายบอกทางไปเรื่อยๆจะถึงบ้านดารารีสอร์ท

2. บายพาสวงแหวนกรุงเทพฯนครราชสีมาให้ขับตรงไปเรื่อยๆผ่านสี่แยกพระพุทธฉาย ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยตรงข้ามปั๊มปตท.ไป และขับตรงไปตามป้ายบอกทางของรีสอร์ท จะถึงบ้านดารารีสอร์ท

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : KSN (สำหรับสมาชิก) 

  
เครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (คศน.)
ห้องเพลินสุชน ชั้น 2  อาคารสุขภาพแห่งชาติ ถนนสาธารณสุข ซอย 6 กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000 Tel: 02 832 9182 

  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin