Login |

user :
password :
10 ธันวาคม 2561
ข่าวสาร
คศน. ร่วมกับ สปสช. จัดกิจกรรม KSN Forum in action NO.1_59
ประชุมมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องสุชน 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลภาพกิจกรรม youngคศน. module 6 : เรา เขา และความเป็นอื่น (ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม)
ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม youngคศน. module 6 : เรื่อง เรา เขา และความเป็นอื่น วันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2561
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ CDE Module 2 : ทบทวนข้อจำกัดและพัฒนาออกแบบการประเมินผล วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2561
ประมวลภาพกิจกรรม youngคศน. module 5 : เรื่องการสื่อสารสำหรับผู้นำและนักขับเคลื่อนสังคม
ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม youngคศน. module 5 : เรื่องการสื่อสารสำหรับผู้นำและนักขับเคลื่อนสังคม วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2561
workshop ทดลองใช้และให้ความเห็นเกี่ยวกับโปรแกรม SNA วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ
ประมวลภาพกิจกรรม Core Module 6.1: การสื่อสารองค์กรและการจัดการสื่อสาธารณะ ผู้นำ คศน.รุ่นที่ 6

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

 คศน. ร่วมกับ สปสช. จัดกิจกรรม KSN Forum in action NO.1_59

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เปิดใจเรียนรู้ ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ"  
 
วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บ้านดารารีสอร์ท จ.สระบุรี  
 

 

แผนที่การจัดกิจกรรม ณ บ้านดารารีสอร์ท จ.สระบุรี 

GPS ระบุ 14.518245, 100.943315เส้นทางรถยนต์สู่ "บ้านดารารีสอร์ท" จากกรุงเทพฯ สามารถมาได้ 2 ทาง

1. ขึ้นสะพานต่างระดับไปนครราชสีมาถึงสะพานกลับรถให้ขึ้นสะพานกลับรถแล้วเข้าเลนคู่ขนานด้านนอก เมื่อถึงปั๊มปตท.ให้เข้าซอยก่อนถึงโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แล้วขับรถตรงไปตามป้ายบอกทางไปเรื่อยๆจะถึงบ้านดารารีสอร์ท

2. บายพาสวงแหวนกรุงเทพฯนครราชสีมาให้ขับตรงไปเรื่อยๆผ่านสี่แยกพระพุทธฉาย ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยตรงข้ามปั๊มปตท.ไป และขับตรงไปตามป้ายบอกทางของรีสอร์ท จะถึงบ้านดารารีสอร์ท

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : KSN (สำหรับสมาชิก) 

  
เครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (คศน.)
ห้องเพลินสุชน ชั้น 2  อาคารสุขภาพแห่งชาติ ถนนสาธารณสุข ซอย 6 กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000 Tel: 02 832 9182 

  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin