Login |

user :
password :
03 เมษายน 2563
ข่าวสาร
ภาพการเตรียมกิจกรรม "รู้จักเขา รู้จักเรา รู้จักกัน" ณ สามพรานริเวอร์ไซด์ วันที่ 31 ต.ค. - 1 พ.ย. 58
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ​ เครือข่ายผู้นำเพื่อการสร้างสุขภาวะ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
workshop เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยโปรแกรม ICF วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 62 ณ โรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์
พิธีเซ็นข้อตกลงและประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา โครงการเครือข่ายโรงพยาบาลเข้มแข็ง
ประมวลภาพกิจกรรม youngคศน. : ถอดบทเรียนและสังเคราะห์หลักสูตร
ประมวลภาพกิจกรรม Core module 6 : Final ของผู้นำ คศน.ที่ 6 ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2562
ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม youngคศน. : ถอดบทเรียนและสังเคราะห์หลักสูตร วันที่ 18 - 20 มกราคม 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Core module 6 : Final ของผู้นำ คศน.ที่ 6
ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง คศน. ครั้งที่ 3_61 วันที่ 20 ธ.ค.61 ณ ห้องสุชน 1 ชั้น 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

 ภาพการเตรียมกิจกรรม "รู้จักเขา รู้จักเรา รู้จักกัน" "I am } You are } We are" 

ณ สามพรานริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม วันที่ 31 ต.ค. - 1 พ.ย. 58


ขอบคุณพี่ๆ ทุกท่านที่มีส่วนช่วยในกิจกรรมสำคัญของ คศน.

“รู้จักเขา รู้จักเรา รู้จักกัน”: บนเส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมนี้เพื่อเปิดพื้นที่เรียนรู้ระหว่างเครือข่าย คศน. กับเพื่อนใหม่ที่ถูกเสนอชื่อเป็น “ผู้นำคศน. รุ่น 5” 

ขอบคุณภาพสวยๆ จากพี่จ๊อกกี้ ผู้นำ คศน.

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ หรือ Facebook : KSN (สำหรับสมาชิก) 

  
เครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (คศน.)
ห้องเพลินสุชน ชั้น 2  อาคารสุขภาพแห่งชาติ ถนนสาธารณสุข ซอย 6 กระทรวงสาธารณสุข 
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000 Tel: 02 832 9182 
 

  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin