Login |

user :
password :
19 มกราคม 2562
ข่าวสาร
คศน. Forum in Action 5-58 เยี่ยมยาม งานสาธารณสุขชายแดน ยาใจคนชายขอบ
ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม youngคศน. : ถอดบทเรียนและสังเคราะห์หลักสูตร วันที่ 18 - 20 มกราคม 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Core module 6 : Final ของผู้นำ คศน.ที่ 6
ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง คศน. ครั้งที่ 3_61 วันที่ 20 ธ.ค.61 ณ ห้องสุชน 1 ชั้น 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
ประชุมมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องสุชน 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลภาพกิจกรรม youngคศน. module 6 : เรา เขา และความเป็นอื่น (ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม)
ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม youngคศน. module 6 : เรื่อง เรา เขา และความเป็นอื่น วันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2561
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ CDE Module 2 : ทบทวนข้อจำกัดและพัฒนาออกแบบการประเมินผล วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2561
ประมวลภาพกิจกรรม youngคศน. module 5 : เรื่องการสื่อสารสำหรับผู้นำและนักขับเคลื่อนสังคม

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

KSN Forum in action NO.05

เยี่ยมยาม งานสาธารณสุขชายแดน “ยาใจคนชายขอบ”  

ณ อ.ท่าสองยาง อ.แม่ระมาด อ.พบพระ และ อ.อุ้มผาง จังหวัดตาก วันที่ 20-24 พ.ย. 58

 

 
กิจกรรมครั้งนี้ เรามีวัตถุประสงค์ หลักๆ  2 ประการ คือ
  1. เปิดพื้นที่และเสริมการเรียนรู้ให้ผู้นำ คศน.และเครือข่ายในการปรับองศาการวิเคราะห์และจัดการปัญหาสุขภาวะชายแดน (Border Health) ที่ผู้นำสามารถกลับมาเชื่อมโยงงานของตนเองและเครือข่ายได้ 
  2. เดินทางให้กำลังใจผู้นำ คศน. และเครือข่ายที่เป็นแนวกันชนด้านสุขภาพ ณ ชายแดนตะวันตก รวมทั้งวางแผนการระดมทุนทรัพยากรช่วยเหลือ 

 
โดยเราจะได้เดินทางไปดูการทำงานในพื้นที่และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ
คุณหมอตุ่ย วรวิทย์ (คศน.1) , คุณหมอหนึ่ง ธวัชชัย(คศน.2)
และพี่น้อง สาธารณสุขที่ทำงานตามแนวเขตชายแดน "โครงการสี่หมอชายแดน"
 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ หรือ Facebook : KSN (สำหรับสมาชิก) 

  
เครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (คศน.)
ห้องเพลินสุชน ชั้น 2  อาคารสุขภาพแห่งชาติ ถนนสาธารณสุข ซอย 6 กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000 Tel: 02 832 9182 

  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin