Login |

user :
password :
27 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวสาร
ภาพกิจกรรม ชวนคิด ชวนคุย เรื่อง social enterprise (ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม)
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ​ เครือข่ายผู้นำเพื่อการสร้างสุขภาวะ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
workshop เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยโปรแกรม ICF วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 62 ณ โรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์
พิธีเซ็นข้อตกลงและประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา โครงการเครือข่ายโรงพยาบาลเข้มแข็ง
ประมวลภาพกิจกรรม youngคศน. : ถอดบทเรียนและสังเคราะห์หลักสูตร
ประมวลภาพกิจกรรม Core module 6 : Final ของผู้นำ คศน.ที่ 6 ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2562
ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม youngคศน. : ถอดบทเรียนและสังเคราะห์หลักสูตร วันที่ 18 - 20 มกราคม 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Core module 6 : Final ของผู้นำ คศน.ที่ 6
ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง คศน. ครั้งที่ 3_61 วันที่ 20 ธ.ค.61 ณ ห้องสุชน 1 ชั้น 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

 ภาพกิจกรรม ชวนคิด ชวนคุย เรื่อง social enterprise (ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม)

วันที่ 22 กันยายน 2558 เวลา 12.00 - 16.00 น. ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขเรื่องราวที่พูดคุยกัน

     วันที่ 22 กย. ที่ผ่านมา พี่เฮ้าส์ แพ็บ อ.ช่วง พี่ต้อม และน้องๆ คศน มาร่วมพูดคุยเรื่อง Social Enterprise (SE) กัน โดยคุณหมออำพลเปิดประเด็น shade ของการทำกิจการซึ่งมีหลายรูปแบบ ตั้งแต่รัฐทำและผันตัวเป็นรัฐวิสาหกิจ รูปแบบขององค์กรการกุศล/สาธารณประโยชน์และ NGO มาถึงภาคธุรกิจ ซึ่งมีทั้งทุนสัมมนาและทุนสามานย์ 

     ส่วน SE คือการทำธุรกิจเพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคม ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อปฏิรูปสังคมทีเดียว ดังนั้น คำถามง่ายๆ ว่าคุณเป็น SE หรือไม่ คือ เงินทุนของคุณมาจากไหน กำไรที่ได้ไปทำอะไร เข้ากระเป๋าใคร อย่างไรก็ดี ผู้ผลักดัน SE เช่น สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) ไม่อยากให้จำกัดความ SE แบบแคบ ซึ่งอาจกีดกันกิจการดีๆ หลายประการออกไป จึงแบ่ง SE เป็น 4 หมวด คือ SE ที่ทำโดยภาคเอกชน SE ที่ทำโดยภาคองค์กรสาธารณประโยชน์ (NGO) SE ที่ทำโดยภาควิสาหกิจชุมชน และกึ่งๆ SE คือทำโดยภาคธุรกิจไตรกำไรสุทธิ

     ขณะนี้ สกส. กำลังเคลื่อนผลักดันให้มี พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม สภาปฏิรูปซึ่งมีคุณหมออำพลอยู่ด้วยได้สนับสนุนเรื่องนี้อย่างเต็มที่ แต่ขณะนี้ ร่าง พรบ.ฉบับนี้ เป็นไปตามสถานการณ์บ้านเมือง ณ ปัจจุบัน

หลังจากให้ภาพใหญ่แล้ว เราได้คุยเรื่อง SE in UK กัน Ecosystem of SE แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 

กลุ่ม 1:  Supporting & Enabling Policy 

กลุ่ม 2:  Social Investment Market 

กลุ่ม 3:  Good Social Entrepreneurs

ที่ไปดูงานคือพื้นที่ของกลุ่ม 3 เท่านั้น โดยดูงาน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นพวก Org. supporting SE หรือ Accelerator และส่วนที่ 2 เป็น Social Entrepreneurs 

เมื่อเล่าประสบการณ์ที่ UK แล้ว พวกเราก็แชร์ความฝันของตัวเอง ว่าสิ่งที่ตัวเองสนใจหรือมีทักษะไม่ว่าเรื่องการเกษตร เรื่องการดูแลป้องกันฟัน เรื่องเพื่อผู้บริโภค หรือล่ามภาษา จะผันตัวเป็นธุรกิจเพื่อสังคมได้ไหม และได้อย่างไร รวมทั้ง คศน. จะไปอย่างไร

สิ่งที่เรียนรู้ แล้วอยากขยายต่อ

ก่อนไปมองว่า SE เป็นการทำธุรกิจ...เพื่อสังคม แต่หลังจากไปฟังหน่วยงานต่างๆ พูด ด้วยสายตาเป็นประกายและเชื่อมั่น ว่า “เขาคือคนที่กำลังเปลี่ยนแปลงสังคม” โดยใช้ระบบธุรกิจเข้ามาช่วยให้เขาทำได้และอยู่รอด SE จึงดูเป็นเรื่องยิ่งใหญ่และมีคุณค่าขึ้นกว่าก่อนที่จะไปดูงาน

ก้าวต่อไป

 ในวงคุยกันว่า น่าจะมีวงคุยกันต่อ เปิดวงให้กว้างขึ้น มีการเชิญผู้ใหญ่และผู้รู้ เช่น อ.ไกรฤทธิ์ พ.อำพล คุณหนุ่ม (สกส.) และพี่แจง (คศน.) มาพูดให้เห็นภาพใหญ่ หลังจากนั้นถ้าใครมีไอเดียเรื่อง SE ก็มานำเสนอ สักประมาณ 5-8 นาที เพื่อให้ผู้ใหญ่, ผู้รู้ และเพื่อนๆ ช่วยต่อเติมความฝันให้เป็นรูปเป็นร่าง ทั้งนี้ สกส. มีบริการให้คำปรึกษาเรื่อง business plan and matching partner ให้ด้วย

 สรุปโดย ณนุต  มธุรพจน์ ผู้นำ คศน. 3

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ หรือ Facebook : KSN (สำหรับสมาชิก) 

  
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (ศ.คศน.)
ที่ตั้ง.. ห้องเพลินสุชน ชั้น 2  อาคารสุขภาพแห่งชาติ ถนนสาธารณสุข ซอย 6 กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000 Tel: 02 832 9182 Fax : 02 832 9181 Mobile :  089 768 1718

  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin