Login |

user :
password :
27 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวสาร
สรุปกิจกรรม Coaching Course: Multi-Gen Coaching ครั้งที่ 4/4
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ​ เครือข่ายผู้นำเพื่อการสร้างสุขภาวะ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
workshop เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยโปรแกรม ICF วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 62 ณ โรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์
พิธีเซ็นข้อตกลงและประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา โครงการเครือข่ายโรงพยาบาลเข้มแข็ง
ประมวลภาพกิจกรรม youngคศน. : ถอดบทเรียนและสังเคราะห์หลักสูตร
ประมวลภาพกิจกรรม Core module 6 : Final ของผู้นำ คศน.ที่ 6 ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2562
ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม youngคศน. : ถอดบทเรียนและสังเคราะห์หลักสูตร วันที่ 18 - 20 มกราคม 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Core module 6 : Final ของผู้นำ คศน.ที่ 6
ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง คศน. ครั้งที่ 3_61 วันที่ 20 ธ.ค.61 ณ ห้องสุชน 1 ชั้น 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

 กิจกรรม Coaching Course : Multi-Gen Coaching ครั้งที่ 4/4 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 - 17.00 น.   ณ ห้อง Virgo ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล หลักสี่ กรุงเทพ 

ทักษะทางเลือก Coaching Course ครั้งที่ 4 

Multiple Generation Workplace Coaching......


Gen Y Fact and anecdote

- สนใจ style/ วัฒนธรรมองค์กร/ทีม > เงิน

- ต้องการ coach > leader , leaders of their own

- No royalty: fact Gen Y เน้นที่ result ถ้าทำประโยชน์ให้บริษัทได้เค้าจะอยู่ ไม่ใช่การอยู่นาน เป็น royalty ในอีกความหมายนึง

- ชอบทำอะไร extra แต่ต้องมีความหมาย

- no comitment : fact gen Y จะ comit กีบงานที่มีความหมาย

- ต้องการ work/life balance มาก: fact ไม่ต่างจาก gen อื่น แต่เค้าไม่นับเวลาเข้างาน ออกงาน 

- Gen y ต้องการ 1.obj งานที่ชัดเจน, 2.carreer path, 3.communication, 4.prof expert from his boss, 5.trust

Today agenda

1. values

2. organization

3. multiplier DIY

7 keys trends impact today workplace

1. company culture crisis : noble porposes, strategy, mean

2. 49% not satisfied with their direct supervisors

3. oportunity for prof growth are limited

4. 1/4 of employeedo not have tool to be sucessful

5. 21% feeled strongly value

6. 44% peer to peer recognition

7. peer and comrades are the first reason to do extra miles of work.. not money

core value/ culture

-----------------------------------

**Key step**

1 listening to VALUE

2 visualization of success ทำให้เห็นภาพ

----------------------------

feedback: fact + i message + u message when compliment

If there are some overlapse between core value and organization value THEN coach

People มาก่อนและสำคัญกว่า strategy

What is organization culture ?

Mission/vision/value-->strategy --> goals-->obj-->activity--> result (guilding path)

Mission/vision/value-->culture--> value-->practice--> beh --> result (driving path)

(Toben Rick 2014)

Coaching is the key success in making oragnization culture

Type of organization culture: culture scan

1.Collaboration: yellow: egality diversity involvement, united we stand

2.Control: red: order predictability systematism standardization certainty

3.Cultivation: green: growth humanism value purpose meaningful creativity

4.Competence: blue: profesionalism, persuot of excellence, autonomy, cont improvement, craftmanship

Using coaching to impact organizational culture

Coaching multipleir

1. จัด coaching day : 1:1 monday morning coaching/ Friday feec back ควรทำสม่ำเสมอ ฉันเอาเธอ สำคัญกว่างานไม่ใช่การตามงาน จะได้ sense of develop

2. group coaching: 1 to many. Key is to have clear visualization จะได้ group slignment, group value

5 Q1.what did we intend to accomplish? 2.what did happen?3. what are some improvements? ( value add to you) 4.what are some sustainment? 5. what can be done to improve next time?

Team visualization

-not only a goal but sucess

-not only an objective but value to the team

-not only a plan and task but understanding

-not only roles and responsibility but big picture

3. จัดให้มี coaching agency/community: world cafe': power structer vs culture structure

4. executive coaching โค้ชหัวหน้าเรา เชิญ coach มือ pro มา coach นายเราเพื่อสร้าง coaching culture/internal coach ฝึกคนของเราให้ coach esp รดับหัวหน้า coach กันเอง /external coach ก็เชิญคนนอด

web chronus.com/how-to-use-mentoring-in-your-workplace

mentor จะมี relationship กับ mentee มากกว่า coaching

 

ขอบคุณการสรุปรายละเอียด Coaching Course ครั้งที่ 4

จาก ผศ.นพ. นันทวัช สิทธิรักษ์ ผู้นำ คศน.

 

เอกสารแปลภาษาไทย คลิกที่นี่ ขอบคุณการแปลโดย ผศ.ดร. ศุภลักษณ์ เข็มทอง


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  Facebook : KSN (เฉพาะสมาชิก) 


ติดต่อ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (ศ.คศน.)

ที่ตั้ง.. ห้องเพลินสุชน ชั้น 2  อาคารสุขภาพแห่งชาติ ถนนสาธารณสุข ซอย 6 กระทรวงสาธารณสุข 

ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000  Tel: 02 832 9182   fax : 02 832 9181 mobile :  089 768 1718


  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin