Login |

user :
password :
11 ธันวาคม 2561
ข่าวสาร
สรุปกิจกรรม Coaching Course: Multi-Gen Coaching ครั้งที่ 3/4
ประชุมมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องสุชน 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลภาพกิจกรรม youngคศน. module 6 : เรา เขา และความเป็นอื่น (ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม)
ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม youngคศน. module 6 : เรื่อง เรา เขา และความเป็นอื่น วันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2561
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ CDE Module 2 : ทบทวนข้อจำกัดและพัฒนาออกแบบการประเมินผล วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2561
ประมวลภาพกิจกรรม youngคศน. module 5 : เรื่องการสื่อสารสำหรับผู้นำและนักขับเคลื่อนสังคม
ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม youngคศน. module 5 : เรื่องการสื่อสารสำหรับผู้นำและนักขับเคลื่อนสังคม วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2561
workshop ทดลองใช้และให้ความเห็นเกี่ยวกับโปรแกรม SNA วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ
ประมวลภาพกิจกรรม Core Module 6.1: การสื่อสารองค์กรและการจัดการสื่อสาธารณะ ผู้นำ คศน.รุ่นที่ 6

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

 กิจกรรม Coaching Course : Multi-Gen Coaching ครั้งที่ 3/4 

วันที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 - 17.00 น.   ณ Virgo ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล หลักสี่ กรุงเท 

 

 

Multiple generation workplace coaching

Chapter 3: success as a coach

ช่วงแรก: sharing แชร์ประสบการณ์ที่ได้จากการทำ coaching ที่ผ่านมา

 • การเรียน Coaching และนำไปใช้ทำให้เข้าใจคนต่าง generation มีการสื่อสารในองค์กร เกิดการเปิดใจคุยกันมากขึ้น เปลี่ยนวิธีการสื่อสารจากการสั่งเป็นการพยายามทำความเข้าใจและให้กำลังใจในการทำสิ่งที่ลูกน้องคิดว่ายาก
 • 70% of coaching = listening นำไปสู่ความเข้าใจมากขึ้น
 • การใช้ iGrow ให้ได้ผลดีขึ้นกับการรับรู้ของ coachee ด้วยว่าสถานการณ์นี้คือปัญหาหรือไม่ หากเจ้าตัวไม่คิดว่าเป็นปัญหา ก็จะได้แค่ผิวๆ
 • หน้าที่ของ coach คือ เปลี่ยนปัญหาเป็นโปรเจคและนำไปสู่การแก้ไข
 • การ coaching ในกลุ่มใหญ่ โดยเฉพาะในองค์กรที่มีวิธีการทำงานแบบ top down มานานเป็นเรื่องยากในครั้งแรกๆ เนื่องจากความเคยชินในการรับคำสั่ง นอกจากนี้ช่วงเวลา บรรยากาศในการพูดคุยมีผลต่อความสำเร็จในการ coach หากเริ่มคุยด้วยบรรยากาศเป็นกันเอง ในคนกลุ่มน้อยๆ พบว่าคุยกันได้ง่ายขึ้น
 • Group coaching เป็นเรื่องของการหาทิศทางการทำงานร่วมกัน ซึ่งบทบาทโคชต้องเปลี่ยนจาก directive เป็น facilitative
 • ในกรณีที่สถานการณ์นั้นจะก่อให้เกิดอันตรายหรือผลเสียรุนแรงต้อง Teach มากกว่า coach โดยเริ่มจาก I do you see >> we do so we do together >> you do I see >> เกิดการถ่ายโอน >> you do someone see
 • การสะท้อนหรือบอกความจริง โดยไม่ให้ขายหน้า เป็นสิ่งจำเป็น
 • ในบางองค์การซึ่งทำ continuous reflection สม่ำเสมอ เช่น โตโยต้า จะทำให้เกิดการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลต่อเนื่องในองค์กร
 • ในการประเมินผลการทำงานประจำปีสำหรับคนรุ่นใหม่ซึ่ง Organization expect อาจแตกต่างจาก goal ของคนทำงาน หน้าที่ของโคชคือทำอย่างไรให้สองสิ่งนี้เข้ามาใกล้กัน (performance coaching) เพื่อให้คนทำงานเกิด ownership

ช่วงที่ 2 : การใช้ iGROW coaching conversation diagram

 • ช่วยเตือนให้โคชมือใหม่ไม่ให้ลืม step and process นอกจากนี้จะเห็นความเชื่อมโยงของขั้นตอน การใช้น้ำเสียงของโคชมีผลต่อแต่ละขั้นตอน โดยเฉพาะ visualization
 • Visualization coaching เป็นเครื่องมือสำคัญหนึ่ง โดยเฉพาะในการทำ group coaching เพื่อให้ทีมเห็นภาพร่วม จึงแนะนำให้ใช้ visualization template ในการทำ strategic formulation, outcome map

ช่วงที่ 3: feedback

 • อย่าละเลยที่จะสะท้อน (feedback) สิ่งที่บกพร่อง แม้จะดูเล็กน้อย เนื่องจากกังวลเรื่องสัมพันธภาพ
 • เน้นการใช้ “I message” เอาตัวเราเป็นหลัก หลีกเลี่ยงการพูดถึงคนถูก feedback Deliver corrective feedback
 • Fact : ความจริงที่ปรากฎให้เห็นชัดเจน ไม่ใช่คำบอกเล่า
 • Feelings : ความรู้สึกของผู้ให้การ feedback ต่อเหตุการณ์นั้น
 • Corrective actions: พฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้น โดยระบุเวลาชัดเจนเป็นรูปธรรม ตลอดจนวิธีการแก้ไขหรือทำให้เกิด action นี้
 • Benefits: ประโยชน์ของ action ควรปิดด้วยสิ่งดีๆที่จะเกิดเสมอ

Tips : ไม่ควร feedback โดยเปรียบเทียบกับคนที่ดีกว่า (they message), ไม่ควร feedback เวลาโมโห, หาก feedback แล้วยังมีปัญหาคาใจให้ coaching ต่อ, outcome of feedback = action ไม่ใช่แค่รู้สึกหรือสำนึกผิด

 

ขอบคุณการสรุปรายละเอียด Coaching Course ครั้งที่ 3

จาก พญ.ภัทรวลัย  ตลึงจิตร ผู้นำ คศน.

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  Facebook : KSN (เฉพาะสมาชิก) 

 

ติดต่อ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (ศ.คศน.)

ที่ตั้ง.. ห้องเพลินสุชน ชั้น 2  อาคารสุขภาพแห่งชาติ ถนนสาธารณสุข ซอย 6 กระทรวงสาธารณสุข 

ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000  Tel: 02 832 9182   fax : 02 832 9181 mobile :  089 768 1718


  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin