Login |

user :
password :
11 ธันวาคม 2561
ข่าวสาร
แจ้งข่าว กิจกรรม Elective Module ทักษะทางเลือก Coaching Course ครั้งที่ 3/4
ประชุมมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องสุชน 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลภาพกิจกรรม youngคศน. module 6 : เรา เขา และความเป็นอื่น (ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม)
ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม youngคศน. module 6 : เรื่อง เรา เขา และความเป็นอื่น วันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2561
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ CDE Module 2 : ทบทวนข้อจำกัดและพัฒนาออกแบบการประเมินผล วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2561
ประมวลภาพกิจกรรม youngคศน. module 5 : เรื่องการสื่อสารสำหรับผู้นำและนักขับเคลื่อนสังคม
ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม youngคศน. module 5 : เรื่องการสื่อสารสำหรับผู้นำและนักขับเคลื่อนสังคม วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2561
workshop ทดลองใช้และให้ความเห็นเกี่ยวกับโปรแกรม SNA วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ
ประมวลภาพกิจกรรม Core Module 6.1: การสื่อสารองค์กรและการจัดการสื่อสาธารณะ ผู้นำ คศน.รุ่นที่ 6

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

 

                                                                                            ขอบคุณภาพประกอบจาก internet

 

 

Elective Module ทักษะทางเลือก Coaching Course ครั้งที่ 3 

โดยเราจะเรียนเรื่อง Coaching Community

ในวันที่ 28 มีนาคม 2558 นี้ เวลา 9.00 - 16.00 น.

ณ ห้อง Virgo ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล หลักสี่ กรุงเทพ

(เพิ่มเวลาจากเดิมที่กำหนดไว้ว่าเลิก 14.00 น. เป็น 16.00 น.) 

ใครที่ยังไม่ได้ทดลอง i-Grow conversation อย่าลืมนะคะ จะได้มาร่วมแลกเปลี่ยนกัน ^^

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  Facebook : KSN (เฉพาะสมาชิก) 

 

ติดต่อ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (ศ.คศน.)

ที่ตั้ง.. ห้องเพลินสุชน ชั้น 2  อาคารสุขภาพแห่งชาติ ถนนสาธารณสุข ซอย 6 กระทรวงสาธารณสุข

ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000  Tel: 02 832 9182    mobile :  089 768 1718

 


  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin