Login |

user :
password :
28 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวสาร
ประมวลภาพ กิจกรรมพิเศษ คศน. Forum In Action ครั้งที่ 1_58
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ​ เครือข่ายผู้นำเพื่อการสร้างสุขภาวะ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
workshop เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยโปรแกรม ICF วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 62 ณ โรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์
พิธีเซ็นข้อตกลงและประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา โครงการเครือข่ายโรงพยาบาลเข้มแข็ง
ประมวลภาพกิจกรรม youngคศน. : ถอดบทเรียนและสังเคราะห์หลักสูตร
ประมวลภาพกิจกรรม Core module 6 : Final ของผู้นำ คศน.ที่ 6 ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2562
ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม youngคศน. : ถอดบทเรียนและสังเคราะห์หลักสูตร วันที่ 18 - 20 มกราคม 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Core module 6 : Final ของผู้นำ คศน.ที่ 6
ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง คศน. ครั้งที่ 3_61 วันที่ 20 ธ.ค.61 ณ ห้องสุชน 1 ชั้น 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

วันแรก สภาพลเมือง/สมัชชาพลเมือง

สภาพลเมือง/สมัชชาพลเมือง Platform ที่เป็นกลไก คือกระบวนการ ไม่ใช่องค์กร .. เป็นพื้นกลางสาธารณะของทุกคนในพูดคุยและการแสวงหาทางออกร่วมกัน เป็นพื้นที่กลางของความหลากหลาย ลดความขัดแย้ง สร้างผลประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาใดๆ .. Workshop Theme วันนี้เน้นไปที่ ภาพของสภาพลเมืองในระดับจังหวัด ต้องขอขอบคุณ อาจารย์เขียวคะ 

 

วันที่สอง การลงพื้นที่โรงเรียนตู้คอนเทรนเนอร์

        ครูจิ๋วได้สะท้อนว่า อยากได้กำลังใจจากเพื่อนๆคศน. และที่เคยเสนอมาตลอดคืออยากให้ลงพื้นที่การทำงานของเพื่อนๆ เป็นการดูงานของกันและกัน จะได้เรียนรู้และช่วยเหลือสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกันได้

        ส่วนในเรื่องานศูนย์เด็กก่อสร้างนั้น ครูจิ๋วอยากได้เครือข่ายด้านสาธารณสุขเข้ามาช่วย อาจจะเป็นการออกหน่วยสาธารณสุข เพื่อช่วยดูแลสุขภาพของเด็กและคนงานในแคมป์ที่พัก รวมทั้งจะเป็นส่ิงที่กระตุ้นให้ผู้รับเหมามีความกระตือรือล้นในการจัดสถานที่ สิ่งแวดล้อมต่างๆให้ดีขึ้น อยากให้มีระบบสาธารณสุขในแคมป์ที่พักมาก ทำเป็นโมเดลด้านการดูแลสุขภาพในแคมป์ ซึ่งจะช่วยเสริมสิ่งที่ครูจิ๋วทำอยู่ จะทำให้เป็นโมเดลศูนย์เด็กก่อสร้างที่ดูแลคุ้มครองเด็กทุกๆด้าน โดยอยู่บนพื้นฐานของ “เด็กทุกคนที่อยู่บนพื้นแผ่นดินไทย ต้องได้รับการคุ้มครอง” แน่นอนคะ พวกเราจะชวนกันทำให้เกิดขึ้น 

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ หรือ Facebook : KSN (สำหรับสมาชิก) 
 
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (ศ.คศน.)
ที่ตั้ง.. ห้องเพลินสุชน ชั้น 2  อาคารสุขภาพแห่งชาติ ถนนสาธารณสุข ซอย 6 กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000 Tel: 02 832 9182 Fax : 02 832 9181 Mobile :  089 768 1718  


  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin