Login |

user :
password :
27 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวสาร
ประมวลภาพกิจกรรมพิเศษ : คศน.ฟอรั่ม ครั้งที่ 3_57
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ​ เครือข่ายผู้นำเพื่อการสร้างสุขภาวะ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
workshop เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยโปรแกรม ICF วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 62 ณ โรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์
พิธีเซ็นข้อตกลงและประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา โครงการเครือข่ายโรงพยาบาลเข้มแข็ง
ประมวลภาพกิจกรรม youngคศน. : ถอดบทเรียนและสังเคราะห์หลักสูตร
ประมวลภาพกิจกรรม Core module 6 : Final ของผู้นำ คศน.ที่ 6 ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2562
ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม youngคศน. : ถอดบทเรียนและสังเคราะห์หลักสูตร วันที่ 18 - 20 มกราคม 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Core module 6 : Final ของผู้นำ คศน.ที่ 6
ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง คศน. ครั้งที่ 3_61 วันที่ 20 ธ.ค.61 ณ ห้องสุชน 1 ชั้น 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

 ประมวลภาพกิจกรรม คศน. ฟอรั่ม ครั้งที่ 3_57

วันที่ 18-19 กันยายน 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สสส. และ ห้องสิริวารี โรงแรม บัดดี้ โอเรลทอลริเวอร์ไซด์ 
 
 

 

     ช่วงที่ 1 Special Node Visit สสส. เปิดบ้านต้อนรับผู้นำ คศน. ประสบการณ์เรียนรู้กับองค์กรภาคี ทำให้เกิดพื้นที่การเรียนรู้ของผู้ผู้นำ คศน.  เข้าถึงบทบาทภาระหน้าที่ของ สสส. ในฐานะองค์กรภาคี แนะนำองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิธีการทำงาน / ประวัติศาสตร์ สสส. และกำเนิดกองทุน การต่อสู้และความยากลำบากในการสร้างองค์กร / วิธีการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะและทิศทาง สสส. 

     ช่วงที่ 2 "ร่วมแลกเปลี่ยน" พื้นที่คศน.จะเดินต่ออย่างไรร่วมกัน

     ช่วงที่ 3 Workshop : ไปขี่จักรยานกันมั๊ย ? มือใหม่หัดขี่ ? ร่วมเรียนรู้และรับฟังเรื่องราวสาระอันเป็นประโยชน์ เรื่องของเทคนิคการปั่นจักรยานให้ปลอดภัย การเลือกใช้จักรยาน เทคนิคการปั่นให้สนุก จากนั้นปั่นจักรยานออกไปเที่ยวด้วยกัน นอกจากปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพแล้วยังได้สาระความรู้ในเส้นทางปั่นด้วย

     ช่วงที่ 4 ตั้งวงพูดคุย : “ประชาธิปไตย จริงแท้คือแค่ไหน” ร่วมฟัง ร่วมคุย กับสถานการณ์ ความเหลื่อมล้ำทางสังคม กับภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนไป ประเทศไทยจะเป็นอย่างไรต่อไป กับการครบรอบ 100 วันของรัฐประหาร 

 

สามารถดูภาพเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook KSN (สำหรับสมาชิก) 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่ 

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (ศ.คศน.)

ที่ตั้ง.. ชั้น 2 ห้องเพลินสุชน อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000 

 

โทรศัพท์ /โทรสาร 02-832 - 9182 โทรศัพท์เคลื่อนที่  089 768 1718


  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin