Login |

user :
password :
19 มกราคม 2562
ข่าวสาร
ประมวลภาพกิจกรรม "การนำเสนองานวิชาการโครงการพิเศษ ครั้งที่ 4_57"
ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม youngคศน. : ถอดบทเรียนและสังเคราะห์หลักสูตร วันที่ 18 - 20 มกราคม 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Core module 6 : Final ของผู้นำ คศน.ที่ 6
ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง คศน. ครั้งที่ 3_61 วันที่ 20 ธ.ค.61 ณ ห้องสุชน 1 ชั้น 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
ประชุมมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องสุชน 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลภาพกิจกรรม youngคศน. module 6 : เรา เขา และความเป็นอื่น (ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม)
ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม youngคศน. module 6 : เรื่อง เรา เขา และความเป็นอื่น วันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2561
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ CDE Module 2 : ทบทวนข้อจำกัดและพัฒนาออกแบบการประเมินผล วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2561
ประมวลภาพกิจกรรม youngคศน. module 5 : เรื่องการสื่อสารสำหรับผู้นำและนักขับเคลื่อนสังคม

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

 ประมวลภาพกิจกรรมการนำเสนองานวิชาการโครงการพิเศษของผู้นำ คศน. 

วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 - 12.00 น. 

ในหัวข้อ "บูรณาการจังหวัดในการช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน" บรรยายสรุปโดย คุณทองพูล บัวศรี

ณ ห้องกัลยาณมิตร ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  Facebook : KSN (สำหรับสมาชิก) 


ศูนย์ประสานงานเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (ศ.คศน.)  

 

ที่ตั้ง.. ห้องเพลินสุชน ชั้น 2  อาคารสุขภาพแห่งชาติ ถนนสาธารณสุข ซอย 6 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000  Tel: 02 832 9182   fax : 02 832 9181 mobile :  089 768 1718 


  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin