Login |

user :
password :
31 มีนาคม 2563
ข่าวสาร
ประมวลภาพกิจกรรม "การนำเสนองานวิชาการโครงการพิเศษ ครั้งที่ 3_57"
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ​ เครือข่ายผู้นำเพื่อการสร้างสุขภาวะ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
workshop เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยโปรแกรม ICF วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 62 ณ โรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์
พิธีเซ็นข้อตกลงและประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา โครงการเครือข่ายโรงพยาบาลเข้มแข็ง
ประมวลภาพกิจกรรม youngคศน. : ถอดบทเรียนและสังเคราะห์หลักสูตร
ประมวลภาพกิจกรรม Core module 6 : Final ของผู้นำ คศน.ที่ 6 ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2562
ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม youngคศน. : ถอดบทเรียนและสังเคราะห์หลักสูตร วันที่ 18 - 20 มกราคม 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Core module 6 : Final ของผู้นำ คศน.ที่ 6
ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง คศน. ครั้งที่ 3_61 วันที่ 20 ธ.ค.61 ณ ห้องสุชน 1 ชั้น 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

 ประมวลภาพกิจกรรมการนำเสนองานวิชาการโครงการพิเศษของผู้นำ คศน. 

วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 

ณ ห้องกัลยาณมิตร ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 

   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   

 

 ช่วงเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น.

หัวข้อ  "Engagement for Patient Safety" บรรยายสรุปโดย พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ 

 

ช่วงบ่าย เวลา 13.30 - 16.30 น.

หัวข้อ "พลิกฟื้นผืนนาข้าวเข็มทองในแผ่นดินแม่" บรรยายสรุปโดย คุณภาวินี ไชยภาค

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  Facebook : KSN (สำหรับสมาชิก) 


ศูนย์ประสานงานเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (ศ.คศน.)  

ที่ตั้ง.. ห้องเพลินสุชน ชั้น 2  อาคารสุขภาพแห่งชาติ ถนนสาธารณสุข ซอย 6 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000  Tel: 02 832 9182   fax : 02 832 9181 mobile :  089 768 1718 


  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin