Login |

user :
password :
10 ธันวาคม 2562
หนังสือ
แพทย์เทพเจ้ากาลี (Medical Nemesis)
คู่มือมนุษย์
ชวนม่วนชื่น
เดอะท็อปซีเคร็ต
เสรีภาพไม่ใช่การตามใจ (Freedom not license)
สายน้ำตะวันออก
ให้โอกาสกับสิ่งที่เราไม่รู้
คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ (3เล่มจบ)
แพทย์เทพเจ้ากาลี (Medical Nemesis)

< Prev. หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Next. >

แพทย์เทพเจ้ากาลี (Medical Nemesis)

หนังสือเล่มนี้พิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2520 ผมได้อ่านเมื่อปี 2533 เป็นปีที่จบเป็นทันต
แพทยศาสตร์บัณฑิตใหม่ๆ ซื้ออ่านเพราะว่า สงสัยว่า วิชาชีพแพทย์ที่เล่าเรียนมา
นั้นควร จะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือคนมากกว่าที่จะเป็นเทพเจ้ากาลี
คำนำของ อีวาน อีลิช เขียนไว้ว่า “สถาบันทางการแพทย์ได้กลายเป็นอันตรายที่คุกคาม
ต่อสุขภาพของประชาชน การตกเป็นทาสของการดูแลรักษาโดยแพทย์และบุคคลากร
ทางการแพทย์ได้ส่งผลกระทบกระเทือนไปถึงสังคมทุกส่วนในประเทศที่พัฒนาแล้ว
อาณานิคมทางการแพทย์ได้แพร่ขยายไปจนทำให้เกิดการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวาง
ส่วนประเทศที่ยากจนทั้งหลายก็กำลังลอกเลียนแบบไปอย่างรวดเร็ว.......” 
แม้ว่าหนังสือเล่มนี้ จะเก่าแต่ เนื้อหาไม่เก่า อุตสาหกรรมการแพทย์ที่เน้นความชำนาญ
เฉพาะทาง รวมศูนย์บริการทางการแพทย์ไว้ในโรงพยาบาล....
ให้อำนาจแก่หมอในการรักษาโรคแต่ผู้เดียว......” ยังคงมีให้เห็นในสังคมไทยอยู่
อีวาน อีลิช เขียน
สันต์ หัตถีรัตน์ แปล
มูลนิธิโกมลคีมทอง
พิมพ์


  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin