Login |

user :
password :
19 พฤศจิกายน 2561
ความเคลื่อนไหว
บันทึกภาพ บันทึกคำ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักประเมินผลเชิงพัฒนา DE Coach
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Core Module 6.1: การสื่อสารองค์กรและการจัดการสื่อสาธารณะ ผู้นำ คศน.รุ่นที่ 6
ประมวลภาพ youngคศน. module 3 เรื่อง ความยั่งยืนทางอาหาร พลังงานและสิ่งแวดล้อม วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ สวนชีววิถี
ประมวลภาพกิจกรรม : Core Module 5-2 แผนที่ผลลัพธ์กับการจัดการโครงการพิเศษ ของ คศน. รุ่นที่ 6
ประมวลภาพกิจกรรม Core Module 5 - 1:Systems Thinking and Special Project Development ระหว่างวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2561
ประชุมทีมทำงานโรงพยาบาลสร้างสุขและโรงพยาบาลในเครือข่าย วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ ห้องสุชน 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

บทความ
บันทึกการเรียนรู้ : Cuban National Health System  พฤศจิกายน 16,พ.ศ 2561
Refection youngคศน. module 3 ในกิจกรรมมองภาพอนาคต โดย อ.เม้ง  พฤศจิกายน 10,พ.ศ 2561
บันทึกการเรียนรู้ : มองสื่อให้ออก ใช้สื่อให้เป็น  พฤศจิกายน 19,พ.ศ 2561
บันทึกการเรียนรู้ : ระบบสุขภาพ การแพทย์ และ สาธารณสุข  ตุลาคม 15,พ.ศ 2561
บันทึกการเรียนรู้ : 3 ชั่วโมงอันล้ำค่ากับป้ามล ทิชา ณ นคร  สิงหาคม 5,พ.ศ 2561
บันทึการเรียนรู้ : Reflection module 5_1 systems thinking  กรกฏาคม 5,พ.ศ 2561
  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin